Ofschlossconcert 140-Joer-Feier Fraternelle

Sunday 08 December 2019, 16:00 - 17:30
@ Église Saint Jean du Grund, Rue Munster, Luxembourg-Grund

Category: Musique | Posted by: Société Chorale La Fraternelle Stadtgrund

Concert vun der Militärmusek ënnert der Direktioun vum Lieutenant-Colonel Jean-Claude Braun, zesumme mat der Chorale Uelzecht ënnert der Direktioun vum Monsieur Jeff Speres.

 

Matt ënnert anerem Wierker vun Laurent Menager, Philip Sparke an Edward Elgar esou wéi der Uropféierung vum Stéck "de Gronn", ursprénglech geschriwwen vum Daniel Feis, Text M. Gros, nei arrangéiert fir ons 140-Jahr-Feier vum Fränz Stoffel.

 

Sonndes den 8. Dezember 2019 - 16 Auer

Église Saint Jean du Grund

Entrée libre / Quête

 

 

Concert de la musique militaire sous la direction de Lieutenant-Colonel Jean-Claude Braun, accompagné de la Chorale Uelzecht sous la direction de Monsieur Jeff Speres.

 

Avec entre autres des compositions de Laurent Menager, Philip Sparke et Edward Elgar et la première de l’oeuvre "de Gronn", composé par  Daniel Feis, texte M. Gros, arrangé pour la célébration des 140 ans de notre chorale par Fränz Stoffel.

 

Dimanche le 8. Dezember 2019 - 16 heures

Église Saint Jean du Grund

Entrée libre / Quête


 

 

 

 

Back